निरज's BLOG

Moments, Experiences and Knowledge

संजिव ओइ संजिव । छिटो गर्न । हजुर आमालाई toilet आइसक्यो रे क्या ….. एक घण्टा भईसक्यो , के गरेर बस्छ यो ? बिहान बिहानै माइजु कराउदै हुनुह्नुथ्यो ।